UPPLÄGG

Vi tränar och tävlar tillsammans som ett mixedlag med turneringar i Danmark, Tyskland, England och Italien. Träningen syftar till att förbereda dig till spel på elitnivå där du  får en komplett spelar- och ledarutbildning.

All träning är mixad. Totalt kommer 6 tjejer och 6 killar gå utbildningen som förbereder eleverna på att spela mixed-ultimate på högsta internationella nivå. Våra specialistinstruktörer är alla rutinerade mixed-spelare.

Mixed

Stor vikt läggs vid utveckling av elevens tekniska färdigheter. Vi arbetar med grundläggande teknik och går därefter ner i detaljer som till exempel den mekanik som är grunden för en lyckad forehand, och mest  effektiv fotisättning.

Teknik

Spirit of the Game är själva fundamentet för vår sport. Elever och instruktörer diskuterar dagligen hur vi bevarar och utvecklar sportens SOTG, och hur vi som elitutövare och ledare kan förvalta ansvaret.

Spirit

Att förstå sitt eget och motståndarens spel är nyckeln till att bli en komplett spelare. Stor vikt läggs vid taktisk färdighet. Vi studerar olika former av offence och defence och analyserar systemens styrkor och svagheter.

Taktik

INNEHÅLL

Ledare

Utbildningen förbereder eleven som kommande ledare, tränare och i allmänt föreningsarbete. Detta är egenskaper eleven kommer ta med till sin hemklubb och därmed vara delaktig i att stärka ultimate på ett lokalt och nationellt plan.

Fysik

Fysisk träning och förberedelse är en förutsättning för att klara den belastning det innebär att spela ultimate på elitnivå - och undvika skador. Malmö Idrottsgymnasium har ett topputrustat gym och nära samarbete med fysioterapeuter.

Matchspel

Internationellt utbyte är en viktig del av utbildningen. Vi kommer spela turneringar som ett gemensamt lag i till exempel Danmark, Tyskland och England. Det ger dels rutin, men tränar även elevens förmåga att kommunicera.

Samarbete

På Malmö Idrottsgymnasium är alla elitutövare och lärarna har expertkompetens. Det skaper en miljö för samarbete över idrotter. Ultimate kommer till exempel ta hjälp av friidrott för snabbhet och explosivitet och kraftidrotter för styrka.

LÄSÅRET

Läsåret inleds i augusti med spel i en internationell turnering tidigt efter terminsstart. 

Därefter följer en träningsperiod med mycket input från internationella gästtränare. September är även mästerskapsmånad i Sverige, vilket betyder att eleverna har tävlingar med sina klubblag.

Aug – Sept

Vi fortsätter utomhus hela oktober och avslutar med ännu en internationell turnering i slutet på perioden.

November är vår sista månad utomhus för året, här ligger fokus på teknik. Vi har redan ökat aktiviteterna på annat håll., som teori, gästföreläsningar och andra aktiviteter inomhus.

Okt – Nov

Vintermånaderna tillbringar vi tillsammans i gymmet och i teorilokalen.

Vi har även utomhuspass, men då enbart fysisk träning

Perioden är fokuserad på uppbyggnad/rehab och teori. Vi förbereder oss för kommande säsong kroppsligt och mentalt.

Dec - Feb

Utomhus igen. Först teknikträning för att åter behärska väder och vind.

Successivt mer spel med inslag av gästtränare från topplag. I slutet av perioden deltar vi åter på en internationell turnering där vi knyter ihop påsen och utför alla de beståndsdelar vi tränat på under läsåret.

Mars - Juni

Bilder från USM i Eksjö 2018. Foto: Liam Persson.
MENY
ULTIMATE som nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) på MALMÖ IDROTTSGYMNASIUM